Hypotéka s daňovým bonusom a mladomanželské pôžičky

24.06.2019 09:05

Štát od 1. 1. 2018 upravil podporu bývania pre mladých. Zmeny sa dotkli hypotekárneho úveru pre mladých, ktorý zmenou zákona úplne zanikol.

Dôvodov na zrušenie bolo viacero.

 

Prvým a najnákladnejším dôvodom bola náročná administratíva pri produkte, rozdielne aplikovanie zákona (rozdiel medzi bankami bol aj na úrovni 3 000 € na preplatenosti). Ďalším vážnym dôvodom boli aj nízke úrokové sadzby. Podpora bola vyššia ako trhové úrokové sadzby na komerčných hypotékach.

Podpora bývania pre mladých však nezanikla úplne, zmenila však svoju formu na tzv. „daňový bonus na zaplatené úroky“. Tento bonus si klient uplatňuje po splnení podmienok prostredníctvom daňového priznania. Podmienky nároku sa výrazne nezmenili. Musíte splniť podmienku veku (do 35 rokov), príjmu (1,3-násobok hrubej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok), účelu použitia a dôležitá je aj výška bonusu ohraničená hornou hranicou, teda maximálne 400 € za rok.


Mladomanželské pôžičky sú späť

Ďalšou významnou novinkou sú mladomanželské pôžičky. Mladomanželia môžu do roku od sobáša požiadať o pôžičku. Štát vám vie poskytnúť aj 15 000 € s úrokom 1 % p. a. a so splatnosťou 15 rokov. Po narodení dieťaťa vám navyše odráta 2 000 € z istiny úveru, maximálne však za tri deti. Prostredníctvom tejto podpory mladomanželia reálne vrátia menej peňazí, ako si požičali. Musia však tiež splniť podmienky príjmu a účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov.

Mladomanželské pôžičky budú poskytované od 1. 7. 2019 cez Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB). Nebude ich teda poskytovať žiadna banka, treba o ne požiadať. Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.