4 osvedčené kroky ako postupovať pri výbere ŽIVOTNÉHO POISTENIA

06.03.2019 13:22

 

1. Výber poistných rizík

Nepoisťujte si žiadne zbytočnosti. Vyberte si len také poistné riziká, ktoré majú zmysel pre vaše životné poistenie. Vyberte si len to, čo naozaj potrebujete. Nič viac, nič menej.

Držte sa jednoduchého pravidla. Riziká, ktoré spôsobujú dlhodobý výpadok príjmu, sú tie najdôležitejšie. Je to napr. úmrtie živiteľa rodiny, trvalá invalidita, trvalé následky po úraze a kritické choroby. Tieto si môžete poistiť v životnom poistení.

Krátkodobé výpadky príjmu si môžete vykryť finančnou rezervou a môže to zlacniť cenu za vaše životné poistenie. Krátkodobý výpadok príjmu môže spôsobiť drobný úraz, krátkodobá PN, chirurgický zákrok alebo krátkodobá hospitalizácia.

2. Nastavenie výšky poistných súm

Nemá zmysel byť poistený na nízke sumy a takisto to netreba zbytočne preháňať. Nastavte si výšku poistných súm, aby vám životné poistenie prinieslo adekvátnu poistnú ochranu. Je to rovnako individuálne ako výber poistných rizík. Každý sme v inej situácii.

Výška poistných súm by mala byť pri každom riziku v takej výške, aby ste z plnenia dokázali pokryť svoje existenčné výdaje, záväzky a zabezpečiť rodinu. Pri správnom nastavení životného poistenia si takto dokážete udržať svoju životnú úroveň pre seba a pre svoju rodinu.

Pri stanovení výšky poistných súm odporúčam zohľadniť aj tieto skutočnosti ako:

  • výšku úverov,
  • existenčné výdaje,
  • príjem partnera a pasívne príjmy,
  • výšku úspor,
  • iný majetok ako nehnuteľnosti a cenné papiere,
  • osoby, ktoré sú závislé na vašom príjme,
  • individuálne požiadavky.

3. Prehľad ponúk z viacerých poisťovní

Spravte si prehľad ponúk z viacerých poisťovní. Nikdy neberte ponuku z prvej poisťovne, ktorú ste dostali. Ak si vytvoríte prehľad životného poistenia, tak si môžete vybrať poistenie s optimálnym prienikom kvality a ceny.

Prehľad životného poistenia si môžete spraviť sami alebo môžete osloviť nás ako finančného sprostredkovateľa, pretože sa venujeme aj životnému poisteniu.

4. Výber konkrétneho životného poistenia

Z ponúk si vyberte také životné poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje a zodpovedá vašim požiadavkám. Pri výbere poistenia odporúčam zohľadniť:

  • Výluky v životnom poistení – čím ich je menej, tým je to lepšie pre vás.
  • Rozsah poistného krytia, aby ste mali životné poistenie s čo najširším poistným krytím pri vami vybraných rizikách.
  • Cenu za životné poistenie – k tomu asi nemusím nič viac písať.


Pevne veríme, že vám tieto jednoduché kroky aspoň trochu zjednodušia cestu ku kvalitnému životnému poisteniu.


Zaujíma vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej?

Pre využitie konzultácie vyplňte formulár pod článkom alebo nás telefonicky kontaktujte.

Napíšte nám, čo pre Vás môžeme spraviť a ako Vám môžeme pomôcť.